Δείγματα κατασκευών


 • Καμπίνα για το Φυσικό αέριο Αττικής
 • Θωρακισμένη Καμπίνα
 • Καμπίνα ασφαλείας
 • Τουαλέτες στην παραλία
 • Εκδοτήρια εισιτηρίων
 • Γήπεδο Παναθηναικού
 • Καμπίνες με γυαλινες επιφάνειες
 • Καμπίνα για το Φυσικό αέριο Αττικής
 • Πολυεστερική καμπίνα σε εκθεση σκαφών
 • Καμπίνες ως τουαλέτες
 • Καμπίνες στο Μαρούσι
 • Ρολά σε καμπίνα
 • Καμπίνα στην ύπαιθρο
 • προκάτ περίπτερο
 • νοσοκομειακή καμπίνα
 • εκδοτήριο εισιτηρίων
 • προκάτ φυλάκιο
 • προκάτ εκκλησία
 • περιπτερο coca cola
 • καμπίνα σχολική
 • καμπίνα στην παραλία
 • οικίσκος
 • εκδοτήριο εισιτηρίων
 • προκάτ γκαράζ
 • περίπτερο Lipton
 • προκάτ αίθουσα
 • προκάτ τράπεζα
 • προκάτ καμπίνα
 • προκάτ θάλαμος
 • λυόμενο
 • καμπίνα
 • οικίσκος
 • περίπτερο ταξί
 • κόκκινη καμπίνα
 • καμπίνες προκάτ
 • έτοιμη τράπεζα