Χρήσεις

Οι καμπίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυλάκια απλά ή αλεξίσφαιρα, εκδοτήρια εισιτηρίων, ανταλλακτήρια, γραφεία εργοταξίων, δημοσιογραφικά γηπέδων, καντίνες, χώρους υποδοχής σε νοσοκομεία, φωτοβολταικά πάρκα και σε πλήθος άλλων εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες σας.


 • καμπίνες τσακίρης
 • καμπίνα ΕΚΟ 1313EKO 1313
 • οικίσκος ΕΚΟ 1322EKO 1322
 • καμπίνα ΕΚΟ 2222EKO 2222
 • περίπτερο SA 1313SA 1313
 • περίπτερο SA 1515SA 1515
 • καμπίνα SA 1522SA 1522
 • περίπτερο SA 1527SA 1527
 • λυόμενο SA 2222SA 2222
 • προακετ SA 2227SA 2227
 • κιόσκι SA 2727SA 2727
 • καμπίνα SA 2739SA 2739
 • καμπίνα SA 2751SA 2751
 • κιόσκι SA 2763SA 2763
 • προκατ περίπτερο SA 2775SA 2775